lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

怡華豐采

  • 所在區域 | 西屯區
  • 建案規劃 | 成屋大樓
  • 接待中心 | 台中市西屯區福雅路38號(工地現場)
  • 價格 | 31 ~ 33萬/坪
  • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 20867

About Us 公司簡介

Contact 客戶服務

  • 怡華實業股份有限公司
  • TEL: 未提供
  • FAX: 未提供