lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

聯悦馥

  • 所在區域 | 清水區
  • 建案規劃 | 預售大樓店住
  • 接待中心 | 台中市清水區四維路VS港新五路
  • 價格 | 15.5 ~ 16萬/坪
  • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 35897

About Us 公司簡介

Contact 客戶服務

  • 聯悦建設股份有限公司
  • TEL: 未提供
  • FAX: 未提供