lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

鑫里仁

  • 所在區域 | 大肚區
  • 建案規劃 | 預售透天別墅
  • 接待中心 | 台中市烏日區中山路三段1005號
  • 價格 | 798 ~ 1,200萬
  • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 28208

About Us 公司簡介

Contact 客戶服務

  • 頡懋建設.鉅懋建設
  • TEL: 未提供
  • FAX: 未提供