lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

八月桂花香

  • 所在區域 | 豐原區
  • 建案規劃 | 預售大樓店住
  • 接待中心 | 豐原區圓環東路787號旁(近文化街)
  • 價格 | 未提供
  • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 30777

About Us 公司簡介

Contact 客戶服務

  • 育堂建設
  • TEL: 未提供
  • FAX: 未提供