lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

惠來上景

 • 所在區域 | 東勢區
 • 建案規劃 | 透天大樓社區
 • 接待中心 | 東勢林區管理處對面
 • 價格 | 13.2萬/坪起
 • 價格(店) | 未提供
 • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 23850
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

凱悅京璽

 • 所在區域 | 沙鹿區
 • 建案規劃 | 成屋透天別墅
 • 接待中心 | 沙鹿區中華路二段428號
 • 價格 | 1,260萬起
 • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 22203

720°Panorama 環景賞屋

惠來上景

About Us 公司簡介


Portfolio 作品典藏

凱悅天和
凱悅謙和
凱悅四季
凱悅歐洲

Contact 客戶服務

 • 永盛昌建設
 • TEL: 04-2688-1237
 • FAX: 未提供