lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Hot Case 新案鑑賞

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

頂真臻心

 • 所在區域 | 霧峰區
 • 建案規劃 | 預售大樓店住
 • 接待中心 | 霧峰區樹仁路跟中正路口
 • 價格(住) | 388 ~ 588萬
 • 價格(店) | 未提供
 • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 26591
lorem ipsum dolor sit

頂真詠心

 • 所在區域 | 和美
 • 建案規劃 | 施工大樓住家
 • 接待中心 | 彰新路(新庄國小|派出所對面)
 • 價格 | 398萬起
 • 諮詢專線 | 09868-51888 轉 24922

About Us 公司簡介

Contact 客戶服務

 • 頂真建設
 • TEL: 未提供
 • FAX: 未提供